Bohoslužby

Každou neděli v 9:30 v kostele (úvahy nad Biblí, písně, modlitby, po skončení i rozhovory u čaje a kávy)

BOHOSLUŽBY jsou příležitostí k pravidelnému setkání s Bohem a s lidmi. Během bohoslužeb se mohou zamyslet nad svým vztahem k Bohu, k lidem i k sobě samému.

V Českobratrské církvi evangelické předsedá bohoslužbě člen církve (muž či žena), který byl k této službě pověřen (ordinován), zpravidla je jím duchovní (farář) oblečený do černého taláru, podobného obleku soudců. Kolem krku má bílé tabulky (dva pruhy bílé látky nebo krajky). Je to původně univerzitní oděv, který značí vzdělání duchovního, které je předpokladem pro řádné vedení bohoslužeb. Bohoslužby probíhají podle LITURGIE (programu a pravidel).

Účastníte-li se poprvé bohoslužby v neděli, stačí sledovat a chovat se dle ostatních účastníků, případně konat dle vyzvání faráře. Platí pravidlo, čiňte, co je vám příjemné s ohledem na ostatní. VÍCE

  • Na začátku si můžete vzít zpěvníky (případně se text písní bude promítat) a můžete si do kterékoliv lavice sednout.
  • Při zpěvu, kázání a při oznámeních se obvykle sedí, při modlitbách a čtení z Bible se vstává z úcty k Bohu
  • Nikdo se na vás nebude hněvat, nebudete-li chtít zpívat nebo modlit se či vstávat
  • Děti mohou jít většinou před kázáním do NEDĚLNÍ ŠKOLY, kde budou s ostaními dětmi pod dohledem dospělé pověřené osoby, která si s nimi bude hrát a povídat o biblických příbězích
  • Do společného kruhu k přijmutí Večeře Páně můžete také přijít, jste-li Maťko??????
  • Po bohoslužbách je možnost přispět darem na provoz kostela do košíčku, který drží člen sboru u východu nebo převodem přes QR kód. Můžete se také pozdravit/rozloučit s farářem u východu z kostela nebo sejít dolů do suterénu do tzv. presbyterny k dalším rozhovorům a občerstvení u kávy nebo čaje, případně jak dovolují coronavirová opatření.

LITURGIE