Sborové ozvěny

Ozvěny jsou pravidelným ohlédnutím za životem sboru a postupným časem se z nich stává i jistá forma kroniky sboru. Starší čísla dosud nejsou digitalizována, ale fyzicky jsou k nahlédnutí po domluvě v kostele.

Při vytváření Ozvěn využíváme práci externího grafika a vedle přispěvatelů má na jejich vzniku hlavní zásluhu sestra L. Richterová, která vždy uvítá články i fotografie pro následující číslo.
Pokud se vám líbí obsah a chtěli byste na výrobu ozvěn finančně přispět, stačí při platbě napsat do poznámky Sborové ozvěny, nebo pro zjednodušení využít platbu přes QR-Kód.